Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Aurinkovarma Oy
Metsäkouluntie 4
05200 Rajamäki

2. Rekisteriasiat
Aurinkovarma Oy:n asiakaspalvelu on auki Ma-Pe 9.00-16.00
Yhteyshenkilö Jesse Karjalainen.

3. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi: Aurinkovarma Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Rekisteröityjen ryhmät:

 1. Aurinkovarma Oy:n markkinointirekisteri
 2. Aurinkovarma Oy:n asiakasrekisteri
 3. Aurinkovarma Oy:n työntekijärekisteri
 4. Aurinkovarma Oy:n sopimusrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Aurinkovarma Oy:n kuluttaja-asiakkaiden, asiakasyritysten ja potentiaalisten asiakasyritysten
yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen
perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan
kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä
markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää
Aurinkovarma Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen
kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Peruste tietojen käsittelylle on;
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu kuten asiakassuhde, työsuhde.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin
ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä
yrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Matkapuhelinnumero
 • Lankapuhelinnumero (työ)
 • Sähköpostiosoite (työ)
 • Kieli
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
  asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
 • Asiakkaalle laaditun tarjouksen tiedot tai kauppasopimuksen tiedot, kuten kiinteistön
  tiedot.

Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen tai potentiaalisen asiakasyrityksen
yhteyshenkilöön liittyviä, ennen mahdollisen asiakassuhteen alkua tai sen aikana kerättäviä
tietoja, kuten:

 • Tietoa tulevista tapahtumista (palaverien ja kokouksien ajankohdat sekä sijainnit)
 • Asiakastiedon historia (yhteydenotto-, tarjous-,tapaaminen- ja sopimustietoa)
 • Tietoa Aurinkovarma Oy:n markkinointisisältöjen käytöstä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi
tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim.
evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietoja kerätään myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten sähköisen
suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä sekä mistä tahansa julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus
Aurinkovarma Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli
Aurinkovarma Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Aurinkovarma Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on
vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu
käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriä käsitellään suojatun
yhteyden kautta.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus
on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on
henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin
pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät
tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta
rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot
voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

11. Evästeet
Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon
ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle
hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Aurinkovarma Oy:n verkkopalvelu käyttää
evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun
käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä
tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi
kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.